Glazen plafond voorlopig nog niet doorbroken

equal_payHoewel de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen steeds kleiner worden, zijn we voorlopig nog lang niet op een compleet gelijkwaardig niveau. Er zijn weliswaar steeds meer berichten dat de loonkloof binnen tien jaar overbrugd zal zijn, maar dit heeft voornamelijk betrekking op de gemiddelde uurlonen. De oorzaak daarvan is dat veel vrouwen voornamelijk in deeltijd werken, terwijl mannen juist vaker fulltime werken. Daarnaast is er in de sectoren waar veel vrouwen werken nog steeds ruimte voor verbetering op het vlak van salariëring.

 

België als voorbeeld

Terwijl mannen in Nederland vaak nog jaloers zijn op vrouwen die meer verdienen, is men in België wat dat betreft als een stuk vooruitstrevender. Daar worden regelmatig acties gehouden om de aandacht op dit fenomeen te vestigen. Een voorbeeld daarvan is Equal Pay Day, wat is overgenomen uit Amerika. Dit is een dag die de datum aangeeft waarop vrouwen evenveel hebben verdiend als mannen op 31 december in het jaar daarvoor. Equal Pay Day valt in 2014 op 18 maart, wat dus betekent dat vrouwen op deze dag pas het bedrag verdiend hebben dat hun mannelijke collega’s al op 31 december 2013 hadden verdiend.

Het is een unieke manier om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk te maken, die gelijk aangeeft dat we nog lang niet op het punt van gelijkheid tussen mannen en vrouwen zitten. Daarentegen is er wel verbetering te zien. In België begon met tien jaar geleden met Equal Pay Day, dat toen op 31 maart viel. Een kleine twee weken in tien jaar tijd geeft echter wel aan dat er nog veel ruimte verbetering is en dat het verschil in de komende jaren toch echt nog sneller kleiner zal moeten worden.

 

Nederland doet het niet beter

Waar er in België nog veel vooruitgang te boeken valt, geldt dat net zo goed voor Nederland. Ook hier verdienen vrouwen gemiddeld nog 18,5 procent minder salaris dan mannen. Daarmee doen we het slechter dan het EU-gemiddelde dat op 16,2 procent ligt. Ook hier wordt dat verschil wel kleiner, maar gaat dat ook nog steeds gepaard met een traag tempo van slechts enkele procentpunten per jaar.

 

This article was written by op woensdag, maart 19, 2014 at 4:42 pm. You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site. Tags:

Reacties zijn gesloten

Is een quotum wel wenselijk?

Is een quotum wel wenselijk?

De overheid probeert middels maatregelen het glazen plafond te doorbreken, maar niet iedereen is daar voorstander van. Voornamelijk topvrouwen in het bedrijfsleven menen dat het glazen plafond door vrouwen zelf in stand wordt gehouden. Voor en tegenargumenten voor het vrouwenquotum van topvrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven. Uit een door VROUW gehouden enquête blijkt ook dat vrouwen zelf geen actie ondernemen om hun achtergestelde positie te verbeteren. Niet alleen zegt 70 procent van de vrouwen zich gediscrimineerd te voelen op de […]

Continue Reading →

Glazen plafond voorlopig nog niet doorbroken

Glazen plafond voorlopig nog niet doorbroken

Hoewel de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen steeds kleiner worden, zijn we voorlopig nog lang niet op een compleet gelijkwaardig niveau. Er zijn weliswaar steeds meer berichten dat de loonkloof binnen tien jaar overbrugd zal zijn, maar dit heeft voornamelijk betrekking op de gemiddelde uurlonen. De oorzaak daarvan is dat veel vrouwen voornamelijk in deeltijd werken, terwijl mannen juist vaker fulltime werken. Daarnaast is er in de sectoren waar veel vrouwen werken nog steeds ruimte voor verbetering op […]

Continue Reading →