Huidige situatie

Huidige situatie van vrouwen in het bedrijfsleven


iedber_130114_laatstewoord_glazenplafond_464Op dit moment zijn de meeste vrouwen in de top te vinden in de sectoren werkgevers- en werknemersorganisaties, handel en horeca en gezondheids- en welzijnszorg. Om meer diversiteit te generen in de top van bedrijven is er een publieke commitment die vrijwillig ondertekend kan worden door organisaties. De charter Talent naar de Top is een code met afspraken voor het realiseren van meer diversiteit van mannen en vrouwen in de top. . Inmiddels werken ruim 200 organisaties mee, en zij rapporteren jaarlijks over de vooruitgang die zij boeken. In 2011 was de groei van het aantal vrouwen in topfuncties van de  meewerkende organisaties gestegen van 17,8 naar 18,5 procent.

Duits onderzoek

Een algemeen onderzoek  van het Duitse bureau Egon-Zehnder laat zien dat het afgelopen jaar 26,6 procent van de managementvacatures vervuld is door een vrouw. In het groter geheel gezien loopt Nederland voor op het gemiddelde van Europa, maar in Duitsland ligt het percentage vrouwen dat een managementvacature vervult veel hoger op 40%. In alle managementfuncties in Nederland is maar 12,5 procent vervuld door een vrouw. Dit is 2 procent minder dan in 2010, en dit kan volgens de onderzoekers te maken hebben met de financiële crisis, waardoor er minder managementvacatures beschikbaar zijn. Bedrijven zien het vinden van vrouwelijke manager met ervaring tevens als een probleem. In de hoogste lagen van organisaties zijn nog altijd voornamelijk mannen te vinden. In het onderzoek wordt gesteld dat slechts 7 van de 353 organisaties vrouwen bovenaan een bedrijf staan.

Politiek

Talent-naar-de-top2-300x200De overheid probeert op landelijk niveau vrouwen te helpen bij het verkrijgen van meer topfuncties doormiddel van het programma Talent. Hierin richten ze zich op meer vrouwen in de top met het  Talent naar de Top commitment en door het flexibel werken voor bedrijven mogelijk te maken. Daarnaast willen ze zorgen dat er meer meisjes voor een technische opleiding kiezen.
Op Europees niveau worden er ook maatregelen genomen om meer vrouwen in topposities van bedrijven te krijgen. In Europa is maar 10 procent van de directeuren van de  grootste bedrijven vrouw.  Op 14 november 2012 is een voorstel aangenomen die stelt dat 40% van de Europese topfuncties in 2020 bekleed moet zijn door een vrouw.

Reacties zijn gesloten