Politiek

De politiek en het ‘glazen plafond’

bordes.rutte2.rutteii.bordesfoto.ministers.beedigingDe in Nederland denkbeeldige barrière die vrouwen van de topposities in bedrijven houden, wordt het glazen plafond genoemd. Meer nog dan in andere Westerse landen is het voor de Nederlandse vrouw lastig om in de allerhoogste posities te komen.

Ondanks dat ongeveer 50 procent van de bevolking die werkt vrouw is, schuiven vrouwen relatief weinig door naar topposities. Mannen en vrouwen verschillen op fysiek en emotioneel vlak van elkaar. Een aantal ‘mannelijke’ eigenschappen zoals resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid en dominantie worden vaak als succesvol erkend. Dit komt doordat mannen al honderden jaren in het bedrijfsleven werkzaam zijn. Vrouwen daarentegen werken vaker vanuit hun intuïtie en dit leidt tot spanningen tussen de seksen.

Om vrouwen in topposities te krijgen worden er maatregelen genomen door de regering.  Een voorbeeld  is positieve behandeling, vrouwen krijgen dan bij bepaalde functies met sollicitanten met gelijke geschiktheid een voorkeursbehandeling. Een andere maatregel in Nederland is een vrouwen quotum van 30 procent in topfuncties in het bedrijfsleven. Op het moment dat een organisatie niet aan het quotum voldoet, staan er geen sancties tegenover. De Nederlandse regering is tegen de eerder genoemde vrouwen quotum van 40% die de Europese Unie wil invoeren. De regering wil een versoepeling voor beursgenoteerde bedrijven. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap denkt dat een te hoog quotum te weinig draagvlak kent. Wanneer het quotum van de EU niet wordt versoepeld, stemt Nederland tegen.

media_xl_1314578Uit onderzoek blijkt dat positieve discriminatie vrouwen net het zetje in de rug geeft op een goede kans, en vervolgens blijven deze vrouwen ook in de top, zonder hulp van buitenaf. De bemoeienis van de overheid met betrekking tot vrouwen in topfuncties zou volgens het onderzoek het glazen plafond kunnen doorbreken. Toch is niet iedereen blij met de regels om vrouwen in topposities te krijgen en worden er kritische vraagtekens gezet bij de overheidsbemoeienis.

Reacties zijn gesloten