Vrouwen gezonder dankzij hardwerkende mannen?

manvrouwgezondAl jaren maken we ons hard voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Wat betreft salaris bijvoorbeeld, maar ook in de manier waarop we ons werk doen. De vraag is echter of dat wel zo verstandig is. Uit onderzoek van de universiteit van Dallas komt namelijk naar voren dat een man die lange werkdagen maakt, bevorderlijk is voor de gezondheid van zijn vrouw.

 

Wat werd er dan precies onderzocht?

De uitkomst is onderdeel van een zeer uitgebreid onderzoek met de naam National Longitudinal Survey of Youth. Dit is een onderzoek waaraan 12.000 mensen meedoen die tussen 1979 en 1994 eens per jaar een vragenlijst invulden en dat na 1994 nog eens per twee jaar deden. Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat mannen die lange werkdagen maakten, de gezondste vrouwen hadden.

 

Hoe kan dat nou?

De verklaring hiervoor ligt niet in het feit dat vrouwen van hardwerkende mannen minder stress ervaren omdat ze thuis lekker het rijk alleen hebben of andere psychische of lichamelijke oorzaken. Het blijkt simpelweg te komen door het feit dat er in deze gezinnen nou eenmaal meer geld verdiend wordt en men dus een gezondere levensstijl kan bekostigen, evenals de benodigde medische zorg.

 

En werk dat ook omgekeerd?

Nee, gek genoeg niet. Alhoewel, zo gek is dat eigenlijk ook weer niet. Vrouwen verdienen immers nog steeds minder dan mannen, waardoor de langere dagen die vrouwen maken veel minder bijdragen op een positief effect op de gezondheid. De verwachting is daarbij wel dat naarmate het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen kleiner wordt, dit effect verder toeneemt. Op die manier zijn dus niet alleen vrouwen gebaat bij het overbruggen van de loonkloof, maar heeft dit net zo goed gunstige gevolgen voor mannen.

PS_Gender_Infographic_972

This article was written by op donderdag, februari 27, 2014 at 4:46 pm. You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site. Tags:

Reacties zijn gesloten

Is een quotum wel wenselijk?

Is een quotum wel wenselijk?

De overheid probeert middels maatregelen het glazen plafond te doorbreken, maar niet iedereen is daar voorstander van. Voornamelijk topvrouwen in het bedrijfsleven menen dat het glazen plafond door vrouwen zelf in stand wordt gehouden. Voor en tegenargumenten voor het vrouwenquotum van topvrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven. Uit een door VROUW gehouden enquĂȘte blijkt ook dat vrouwen zelf geen actie ondernemen om hun achtergestelde positie te verbeteren. Niet alleen zegt 70 procent van de vrouwen zich gediscrimineerd te voelen op de […]

Continue Reading →

Glazen plafond voorlopig nog niet doorbroken

Glazen plafond voorlopig nog niet doorbroken

Hoewel de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen steeds kleiner worden, zijn we voorlopig nog lang niet op een compleet gelijkwaardig niveau. Er zijn weliswaar steeds meer berichten dat de loonkloof binnen tien jaar overbrugd zal zijn, maar dit heeft voornamelijk betrekking op de gemiddelde uurlonen. De oorzaak daarvan is dat veel vrouwen voornamelijk in deeltijd werken, terwijl mannen juist vaker fulltime werken. Daarnaast is er in de sectoren waar veel vrouwen werken nog steeds ruimte voor verbetering op […]

Continue Reading →