Werkende vrouwen minder kans op armoede

Sinds de jaren 60 groeit het aantal tweeverdieners. Het inkomen van deze huishoudens ligt gemiddeld 20 procent hoger dan de gemiddelde inkomens van huishoudens met 1 kostwinner. Vrouwen die economisch onafhankelijk blijven, hebben minder kans om in armoede te belanden als de relatie eindigt. Zij hebben immers zelf een inkomen en zijn niet afhankelijk van de alimentatie van hun partner. Vrouwen die wel afhankelijk zijn van de inkomsten van hun partner zullen vaak een baan moeten zoeken om toch rond te komen. Dat blijkt echter nog niet zo eenvoudig: werkgevers vinden geen of weinig werkervaring niet aantrekkelijk.

via: she.be

via: she.be

Slecht geregeld

Het komt steeds vaker voor dat stellen samenwonen of kinderen hebben zonder dat ze trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Dat betekent dat ze zelf afspraken moeten maken over zaken als pensioen en alimentatie. Maar ook moet er vastgelegd worden bij de notaris dat bij overlijden van één van de twee, de ander recht heeft op de gezamenlijke spullen zoals de woning. Uit onderzoek blijkt dat ongehuwde stellen hier slecht afspraken over maken, waardoor vooral de huismoeders met thuiswonende kinderen er slecht vanaf komen.

Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: de partneralimentatie en de kinderalimentatie. De partneralimentatie moet betaald worden als bij scheiding één van beide te weinig inkomsten heeft om te voorzien in levensonderhoud. In vrijwel alle gevallen krijgt één van beide partneralimentatie. Meestal de vrouw omdat zij niet of vaker parttime werken. Het komt echter ook voor dat de man minder is gaan werken, dan moet de vrouw partneralimentatie betalen. Dit is echter alleen geregeld bij gehuwde stellen, samenwonende stellen moeten zelf de alimentatie (vooraf) regelen in bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de behoefte van de een en de draagkracht van de ander. Voor minder jarige kinderen zal vrijwel altijd kinderalimentatie betaald moeten worden, zij kunnen immers niet voorzien in hun levensonderhoud. Ouders zijn verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen.

Financiële gevolgen

Heeft de alimentatieplichtige echter onvoldoende draagkracht om zowel partneralimentatie als kinderalimentatie te betalen, dan gaat de kinderalimentatie altijd voor. Bij tweeverdieners zijn de financiële gevolgen van een scheiding of breuk voor beide dus veel minder groot dan wanneer een van de partners geen of weinig inkomsten heeft.

This article was written by op donderdag, januari 16, 2014 at 12:17 pm. You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site. Tags:

Reacties zijn gesloten

Is een quotum wel wenselijk?

Is een quotum wel wenselijk?

De overheid probeert middels maatregelen het glazen plafond te doorbreken, maar niet iedereen is daar voorstander van. Voornamelijk topvrouwen in het bedrijfsleven menen dat het glazen plafond door vrouwen zelf in stand wordt gehouden. Voor en tegenargumenten voor het vrouwenquotum van topvrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven. Uit een door VROUW gehouden enquête blijkt ook dat vrouwen zelf geen actie ondernemen om hun achtergestelde positie te verbeteren. Niet alleen zegt 70 procent van de vrouwen zich gediscrimineerd te voelen op de […]

Continue Reading →

Glazen plafond voorlopig nog niet doorbroken

Glazen plafond voorlopig nog niet doorbroken

Hoewel de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen steeds kleiner worden, zijn we voorlopig nog lang niet op een compleet gelijkwaardig niveau. Er zijn weliswaar steeds meer berichten dat de loonkloof binnen tien jaar overbrugd zal zijn, maar dit heeft voornamelijk betrekking op de gemiddelde uurlonen. De oorzaak daarvan is dat veel vrouwen voornamelijk in deeltijd werken, terwijl mannen juist vaker fulltime werken. Daarnaast is er in de sectoren waar veel vrouwen werken nog steeds ruimte voor verbetering op […]

Continue Reading →