WomenInc maakt ‘Puntenplan voor gendergelijkheid’

Vrouwen in Beeld heeft het ‘Puntenplan voor gendergelijkheid’ van WomenInc ondertekend. Met de verkiezingen van 22 november in aantocht heeft WomenInc een puntenplan geformuleerd met concrete aanbevelingen voor het regeerakkoord. Het is van groot belang dat de overheid nu écht werk maakt van gendergelijkheid en dat deze punten onderdeel worden van het regeerakkoord, ongeacht de politieke kleur van het nieuwe kabinet.

Iedereen in Nederland zou gelijke kansen moeten hebben, ongeacht gender of sekse. De cijfers spreken boekdelen: als de emancipatie van vrouwen op dit tempo doorgaat, is gendergelijkheid in Nederland pas rond het jaar 2100 bereikt. De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is nog steeds diep geworteld in ons systeem en in ons beleid.

De tijd is aangebroken voor een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt en actief werkt aan een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt, financiële onafhankelijkheid voor iedereen, gezondheidszorg op maat, een veilige omgeving en een vrije keuze rondom seksualiteit.

Fix the system, not the women!

Lees hier het 'Puntenplan voor gendergelijkheid'
Home