Over Vrouwen in Beeld

Vrouwen in Beeld zet zich actief in om het werk en de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de hele breedte van de Nederlandse audiovisuele industrie beter zichtbaar te maken en te versterken door middel van onder andere onderzoek, samenwerkingen en activiteiten.

De organisatie richt zich daarbij op álle professionals die werkzaam zijn in de sector en zich als vrouw identificeren; van makers tot vertoners, van fondsen tot omroepen, van medewerkers tot managers.

Wij zijn ervan overtuigd dat we de beste resultaten boeken door samen te werken en kennis uit te wisselen. Vrouwen in Beeld maakt onderdeel uit van een grotere beweging die streeft naar een gelijkwaardige, diverse en inclusieve AV-industrie, en wil bijdragen aan een intersectionele benadering door samenwerkingen aan te gaan, informatie te delen en in gesprek te blijven met verschillende initiatieven.
Ons doel is om een sterke gemeenschap van audiovisuele professionals te creëren die hun ervaringen delen en elkaar ondersteunen.

Vrouwen in Beeld stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van gendergelijkheid en versterken van de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector in Nederland.
  • Het bevorderen van de zichtbaarheid van vrouwen die werkzaam zijn in de audiovisuele sector en van audiovisuele werken gemaakt met en door vrouwen.
  • Stimuleren van bewustwording en betrokkenheid t.a.v. diversiteit en inclusie in de audiovisuele sector, nationaal en internationaal.

Alliantie

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Beter is nog niet goed” (februari 2022), de Point of VieW-conferentie “Naar een nieuw perspectief in film en tv” (april 2022) hebben de organisaties Vrouwen in Beeld, Point of VieW, Dutch Academy For Film (DAFF) en het Nederlands Film Festival (NFF) sinds april 2022 hun krachten gebundeld in een alliantie.

Deze alliantie heeft gezamenlijk plannen ontwikkeld om tot meer kennis over de problematiek en tot verbetering te komen, geformuleerd in het plan ‘Vervolgstappen Vrouwen in Beeld’ (juni 2022). In dit plan zijn op een viertal thema’s voorstellen geformuleerd voor oplossingsrichtingen: onderzoek, zichtbaarheid, trainingen en beleidsontwikkeling, waarin de alliantie samenwerkt met diverse partijen en professionals uit de sector.
Voor de vervolgstappen is tevens een manifest geformuleerd dat ondertekend is door 21 sectororganisaties.

Point of VieW
Vrouwen in Beeld werkt samen met het platform Point of VieW.
Dit is een platform waarop gebouwd wordt aan gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen en het vrouwelijke perspectief in de Nederlandse kunst en cultuur. Point of VieW bevordert een culturele sector die representatief is voor onze maatschappij en bestrijdt stereotypering. Het platform verwelkomt en verbindt organisaties en personen die dit doel nastreven.
Wil je meer weten? Kijk dan op: Pointofview.nu

Bestuur & organisatie

Vrouwen in Beeld is een initiatief van Esther Schmidt, Sacha Gertsik, Andrea Posthuma en Signe Zeilich-Jensen, en bestaat verder uit Willemien Sanders en Sandy Seifert.

Het bestuur van Vrouwen in Beeld wordt gevormd door Iris Lammertsma, Beri Shalmashi, Simone van den Ende, Lisa May Visser en Harriët Mbonjani.

Steun
Wij bedanken de organisaties die ons steunen.
Wil jij ons ook steunen? Neem dan contact op via info [ a ] vrouweninbeeld.nl

Home