Over

Vrouwen in Beeld wil het werk en de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de hele breedte van de Nederlandse audiovisuele industrie beter zichtbaar maken en versterken door middel van onderzoek en activiteiten.

De organisatie richt zich daarbij op álle professionals die zich als vrouw identificeren en werkzaam zijn in de sector; van makers tot vertoners, van fondsen tot omroepen, van medewerkers tot manager.

Wij zijn ervan overtuigd dat we de beste resultaten boeken door samen te werken en kennis uit te wisselen. Daarom willen we een sterke gemeenschap van vrouwelijke audiovisuele professionals creëren die hun ervaring delen en elkaar ondersteunen.

Vrouwen in Beeld stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van gendergelijkheid en versterken van de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector in Nederland.
  • Het bevorderen van de zichtbaarheid van audiovisuele werken gemaakt met en door vrouwen.
  • Stimuleren van bewustwording en betrokkenheid in de audiovisuele sector, nationaal en internationaal.

Bestuur & organisatie

Vrouwen in Beeld is een initiatief van:
Andrea Posthuma, Sacha Gertsik, Signe Zeilich-Jensen en Esther Schmidt.

Het bestuur van Vrouwen in Beeld wordt gevormd door:
Iris Lammertsma, Beri Shalmashi, Vanessa Henneman en Harriët Mbonjani.

Steun

Wij bedanken de organisaties die ons steunen.
Wil jij ons ook steunen? Neem dan contact op via info@vrouweninbeeld.nl

Home