Over Vrouwen in Beeld

Vrouwen in Beeld wil het werk en de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de hele breedte van de Nederlandse audiovisuele industrie beter zichtbaar maken en versterken door middel van onderzoek en activiteiten.

De organisatie richt zich daarbij op álle professionals die zich als vrouw identificeren en werkzaam zijn in de sector; van makers tot vertoners, van fondsen tot omroepen, van medewerkers tot manager.

Wij zijn ervan overtuigd dat we de beste resultaten boeken door samen te werken en kennis uit te wisselen. Daarom willen we een sterke gemeenschap van vrouwelijke audiovisuele professionals creëren die hun ervaring delen en elkaar ondersteunen.

Vrouwen in Beeld stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van gendergelijkheid en versterken van de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector in Nederland.
  • Het bevorderen van de zichtbaarheid van vrouwen die werkzaam zijn in de audiovisuele sector en van audiovisuele werken gemaakt met en door vrouwen.
  • Stimuleren van bewustwording en betrokkenheid in de audiovisuele sector, nationaal en internationaal.

Platform Point of VieW

Vrouwen in Beeld heeft de krachten gebundeld met het platform Point of VieW. Dit is een platform waarop gebouwd wordt aan gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen en het vrouwelijke perspectief in de Nederlandse kunst en cultuur.
Point of VieW bevordert een culturele sector die representatief is voor onze maatschappij en bestrijdt stereotypering. Het platform verwelkomt en verbindt organisaties en personen die dit doel nastreven.

Point of VieW is een initiatief van o.a. Jacqueline Blom, Corien van der Zwaag en Sjoerd van der Zwaag. Wil je meer weten? Kijk dan op: Pointofview.nu

Bestuur & organisatie

Vrouwen in Beeld is een initiatief van Esther Schmidt, Sacha Gertsik, Andrea Posthuma en Signe Zeilich-Jensen, en bestaat verder uit Willemien Sanders en Sandy Seifert.

Het bestuur van Vrouwen in Beeld wordt gevormd door Iris Lammertsma, Beri Shalmashi, Vanessa Henneman, Lisa May Visser en Harriët Mbonjani.

Steun
Wij bedanken de organisaties die ons steunen.
Wil jij ons ook steunen? Neem dan contact op via info[a]vrouweninbeeld.nl

Home