Vrouwen in Beeld

ONDERZOEK

ONDERZOEK

Wereldwijd hebben vrouwen een enorme inhaalslag gemaakt op de arbeidsmarkt. Hoe is het anno 2020 in Nederland en specifiek in de audiovisuele sector? “We doen het best goed toch?”, is de heersende gedachte in Nederland. Tenslotte zijn er in Nederland veel vrouwen werkzaam in de sector en bekleden zij vaak hoge posities. Maar staan vrouwelijke professionals op gelijke hoogte met hun mannelijke collega’s? Worden vrouwen goed vertegenwoordigd in alle verschillende disciplines? En is de beloning van vrouwen gelijk aan de beloning van mannen?

Daarom wil Vrouwen in Beeld een grootschalig en duurzaam onderzoek aanjagen. Zo willen we de belangrijkste fondsen en organisaties uit de sector overtuigen hun data inzichtelijk te maken en deze beschikbaar te stellen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek willen we inzetten om genderongelijkheid binnen de sector in kaart te brengen en zo gelijkheid te stimuleren.

Vrouwen in Beeld heeft de krachten gebundeld met Point of VieW, een initiatief van o.a. actrice Jacqueline Blom, regisseur Corien van der Zwaag, filmwetenschapper Iris van Vliet en dr. Willemien Sanders van de Universiteit van Utrecht.

POINT OF VIEW

POINT OF VIEW

De populaire media, zoals speelfilms en televisiedrama, representeren met name bestaande machtsstructuren en (on)gelijke verdelingen in de samenleving. De nog altijd achtergestelde positie van de vrouw is in populaire media dan ook duidelijk terug te zien. Point of VieW doet onderzoek om de onderliggende mechanismen van deze ondergeschoven positie zichtbaar te maken, ter discussie te stellen en een alternatief perspectief te bieden.

Waar gaat het om?
Om de kwaliteit en diversiteit van de kunsten te blijven ontwikkelen, is het stimuleren van inclusiviteit voor- en achter de schermen van groot belang. Omdat inclusiviteit een veelomvattend begrip is, beginnen wij bij een aspect dat ons als initiatiefnemers verenigt: de vertegenwoordiging van vrouwen, voor en achter de schermen. We richten ons in eerste instantie op de meest populaire media: fictiefilms en -series.

Film, televisie en theater projecteren een vertekend beeld van vrouwen. Onderzoek heeft aangetoond dat wat mensen op het scherm of toneel zien, medebepalend is voor hun houding, ambitie en waarden. Meer dan enkel een verbeelding van de realiteit, geven ze onze relatie tot die realiteit vorm. Echter, op het scherm en op het toneel zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. Als ze wel verschijnen, worden ze vaak vlak of eendimensionaal gepresenteerd; als minderwaardig en met minder capaciteiten en verantwoordelijkheden dan mannen. Televisie, film en theater dragen op deze manier collectief bij aan een grotesk, verstoord beeld van vrouwen en daarmee van onze werkelijke wereld. Dit houdt bestaande machtsstructuren in stand en staat vernieuwing en inclusiviteit in de weg. Het is tijd voor een veelzijdige en realistische vertegenwoordiging van de wereld waarin we leven. Een breder perspectief, om tot verhalen te komen die over ons allen gaan.

Wij dienen als mediasector ons verhaal te herschrijven, om de huidige machtsstructuren en ongelijke verdeling te kunnen veranderen en het nieuwe verhaal te verankeren in ons collectief narratief. Voorop staat dat wij, allen die in deze sector betrokken zijn, een balans moeten vinden in onze vertellingen. Die nieuwe balans moet uitgaan van feiten. Vandaar dat we beginnen met onderzoek. Inzicht in de huidige situatie is het startpunt van een beweging naar een breder perspectief.

Dat inzicht begon met de podcast De Bitch en de Hoer (door Jacqueline Blom en Corien van der Zwaag), over het uitgraven van mechanismen die de ondergeschoven positie van vrouwen in stand houden. Daarop volgde een onderzoek in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Naar buitenlands voorbeeld verzamelden we cijfers om de vertegenwoordiging van vrouwen in Nederlandse fictie, voor en achter de schermen, in kaart te brengen. Deze cijfers vormen de basis voor een brede discussie over een alternatief perspectief.

Het onderzoek
In juni 2020 zijn wij een pilot-onderzoek gestart naar de Nederlandse feiten en cijfers. Filmwetenschapper Iris van Vliet (in samenwerking met de Universiteit Utrecht) leidt dit explorerend onderzoek naar de man/vrouw-verdeling bij regisseurs, producenten, scenarioschrijvers, cameramensen, editors, hoofdrollen en overige cast. Masterstudent Film- en Televisiewetenschap Marissa Maternum voert (onder begeleiding van dr. Willemien Sanders) het eerste deel van dit kwantitatieve onderzoek uit. Het onderzoek richt zich op Nederlandse fictiefilms en -series van de afgelopen tien jaar en dient als startpunt voor meerdere vervolgonderzoeken. DE

Naast het vergaren van kennis en inzicht vraagt deze beweging om zichtbaarheid. Als beweging zoeken we de verbinding met gelijkgestemden en met betrokkenen in de sector en daarbuiten. In navolging van bestaande initiatieven zoals die van het Geena Davis Institute, ERA 50:50 en het European Women’s Audiovisual Network (EWA), alsmede soortgelijk eerder onderzoek in de wereld van theater en literatuur, verbinden wij ons met deskundigen op het gebied van onderzoek, communicatie en campagnevoering.

 

Wat kan jij doen?
Wil jij je aansluiten en je inzetten om de positie van de vrouw in Nederlandse populaire media te versterken? Dat kan! Graag! Mail en laat weten wat je ons te bieden hebt: pointofview@vrouweninbeeld.nl