Onderzoek

In Nederland zijn geen langlopende onderzoeken gedaan naar de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de film- en televisiesector. Om dit te bereiken wil Vrouwen in Beeld een grootschalig en duurzaam onderzoek aanjagen. En belangrijke fondsen en organisaties uit de sector overtuigen hun data inzichtelijk te maken en deze beschikbaar te stellen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
De resultaten van onderzoek kunnen worden ingezet om genderongelijkheid binnen de sector in kaart te brengen en gelijkheid te stimuleren.

Iris Lammertsma, producent en voorzitter van stichting Vrouwen in Beeld:
“Gendergelijkheid op alle fronten is geen luxe, maar een noodzaak. Meer gendergelijkheid komt ten goede aan zowel de diversiteit in alle soorten beroepen en functies, als aan de verscheidenheid in verhalen. Met onderzoek kunnen we aan de slag met het gezamenlijk verbeteren van gendergelijkheid in de industrie.”

Willemien Sanders, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht:
“Met cijfers kunnen we een veel duidelijker beeld krijgen van de verhoudingen maar ook de dynamiek in de sector. Dat is nodig om te weten hoe we het gebrek aan diverse vrouwelijke perspectieven kunnen veranderen.”

Onderzoek "Beter is nog niet goed" - Vrouwen in Beeld & Universiteit Utrecht

Stichting Vrouwen in Beeld en Universiteit Utrecht hebben een grootschalig onderzoek gedaan naar de vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse film- en televisiesector in Nederland. In februari 2022 zijn de resultaten van het onderzoek, getiteld Beter is nog niet goed, gepubliceerd.
Het onderzoek wijst een structurele ongelijkheid uit tussen vrouwen en mannen in leidinggevende functies en hoofd- en bijrollen in de periode 2011-2020. Deze resultaten maken duidelijk dat voor een fundamentele verbetering van de positie van vrouwen binnen deze sector een gezamenlijk inzet van de sector nodig is.

Sector moet zich gezamenlijk inzetten
Voor een fundamentele verbetering is een gezamenlijke inzet van de sector nodig. Met de resultaten kunnen we het gesprek aanjagen over welke stappen in de sector moeten worden genomen om meer gelijkheid te bewerkstelligen en de positie van vrouwen in de Nederlandse film- en televisiesector te verbeteren.

Continuering, aanvulling en verdieping van onderzoek is van groot belang. Ook is onderzoek nodig om te begrijpen wat de omstandigheden zijn waarbinnen vrouwen in de film- en televisiesector werken en hoe de carrière van vrouwelijke professionals zich vanaf hun opleiding ontwikkelt. Zo kunnen we gericht aan verbetering werken.

Bekijk het onderzoek hier.

Het onderzoek is financieel gesteund door het Nederlands Filmfonds, Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP), Creative Europe Desk NL en het ministerie van OCW. Data is geleverd door het Nederlands Film Festival (NFF), International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), het Nederlands Filmfonds en het NPO Fonds.

Wil je meer weten over het onderzoek en de data? Neem dan contact op via info[a]vrouweninbeeld.nl

 

Home