Onderzoek

In Nederland zijn geen langlopende onderzoeken naar de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector. Vrouwen in Beeld wil grootschalig en duurzaam onderzoek aanjagen omdat de resultaten van dit onderzoek kunnen worden ingezet om genderongelijkheid binnen de sector in kaart te brengen en gelijkheid te stimuleren. Vrouwen in Beeld zet zich daarom in om belangrijke fondsen en organisaties uit de sector te overtuigen hun data inzichtelijk te maken en deze beschikbaar te stellen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Iris Lammertsma, producent en voorzitter van stichting Vrouwen in Beeld:
“Gendergelijkheid op alle fronten is geen luxe, maar een noodzaak. Meer gendergelijkheid komt ten goede aan zowel de diversiteit in alle soorten beroepen en functies, als aan de verscheidenheid in verhalen. Met onderzoek kunnen we aan de slag met het gezamenlijk verbeteren van gendergelijkheid in de industrie.”

Willemien Sanders, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht:
“Met onderzoek kunnen we een veel duidelijker beeld krijgen van de verhoudingen maar ook de dynamiek in de sector. Dat is nodig om te weten hoe we het gebrek aan diverse vrouwelijke perspectieven kunnen veranderen.”

Onderzoekstraject 'Ervaringen en perspectieven van vrouwelijke film- en televisieprofessionals'

Als onderdeel van de ‘Vervolgstappen Vrouwen in Beeld‘ wordt in 2023 en 2024 verdiepend onderzoek gedaan in het onderzoekstraject ‘Ervaringen en perspectieven van vrouwelijke film- en televisieprofessionals’. Dit traject bevat vijf verdiepende onderzoeken die worden uitgevoerd onder leiding van de Universiteit Utrecht.

  • De genderverhoudingen onder kandidaten voor de Filmacademie
  • Scenario’s en de representatie van vrouwelijke karakters
  • De professionele ontwikkeling van actrices
  • De carrièremogelijkheden van cameravrouwen
  • Inkomensverschillen (de genderloonkloof)

Voor deze onderzoeken is bewust gekozen deze te organiseren in samenwerking met de verschillende vak- en beroepsverenigingen en sectororganisaties. Het is van groot belang dat de vervolgstappen zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel mede gedragen worden door de sector zelf.

De onderzoeken worden naar verwachting zomer 2024 gepubliceerd.

Meer weten?
Wil je meer weten over het onderzoekstraject? Je kan hier meer lezen of contact opnemen via info [a] vrouweninbeeld.nl

De onderzoeken worden financieel gesteund door het Nederlands Filmfonds, het ministerie van OCW en Platform ACCT en worden georganiseerd in samenwerking met de Dutch Academy For Film (DAFF), het Nederlands Film Festival (NFF), Point of View, de Nederlandse Filmacademie, Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netwerk Scenarioschrijvers en ACT Acteursbelangen.

Onderzoek 'Beter is nog niet goed'

Stichting Vrouwen in Beeld en Universiteit Utrecht hebben een grootschalig onderzoek gedaan naar de vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse film- en televisiesector in Nederland. In februari 2022 zijn de resultaten van het onderzoek, getiteld Beter is nog niet goed, gepubliceerd.
Het onderzoek wijst een structurele ongelijkheid uit tussen vrouwen en mannen in leidinggevende functies en hoofd- en bijrollen in de periode 2011-2020. Deze resultaten maken duidelijk dat voor een fundamentele verbetering van de positie van vrouwen binnen deze sector een gezamenlijk inzet van de sector nodig is.

Sector moet zich gezamenlijk inzetten
Voor een fundamentele verbetering is een gezamenlijke inzet van de sector nodig. Met de resultaten kunnen we het gesprek aanjagen over welke stappen in de sector moeten worden genomen om meer gelijkheid te bewerkstelligen en de positie van vrouwen in de Nederlandse film- en televisiesector te verbeteren.

Continuering, aanvulling en verdieping van onderzoek is van groot belang. Ook is onderzoek nodig om te begrijpen wat de omstandigheden zijn waarbinnen vrouwen in de film- en televisiesector werken en hoe de carrière van vrouwelijke professionals zich vanaf hun opleiding ontwikkelt. Zo kunnen we gericht aan verbetering werken.

Lees het hele onderzoek hier.

Het onderzoek is financieel gesteund door het Nederlands Filmfonds, Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP), Creative Europe Desk NL en het ministerie van OCW. Data is geleverd door het Nederlands Film Festival (NFF), International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), het Nederlands Filmfonds en het NPO Fonds.

Gepubliceerde onderzoeken

Vrouwen in Beeld streeft ernaar zoveel mogelijk onderzoek naar vrouwen en media zichtbaar te maken. Hieronder vindt je een verzameling reeds gepubliceerde onderzoeken.
Mocht je een onderzoek tegenkomen en graag willen dat het hier gepubliceerd wordt, laat het ons weten op: info [a] vrouweninbeeld.nl

Home