Onderzoek

Tot nu toe zijn er in Nederland geen langlopende onderzoeken gedaan naar de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector. Om dit te bereiken wil Vrouwen in Beeld een grootschalig en duurzaam onderzoek aanjagen. En belangrijke fondsen en organisaties uit de sector overtuigen hun data inzichtelijk te maken en deze beschikbaar te stellen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen worden ingezet om genderongelijkheid binnen de sector in kaart te brengen en gelijkheid te stimuleren.

Onderzoek ‘Beter is nog niet goed’
Stichting Vrouwen in Beeld is in samenwerking met Universiteit Utrecht in het voorjaar van 2021 een onderzoek gestart naar genderongelijkheid in Nederlandse televisie- en filmindustrie. Uit pilotonderzoek uit 2020 is gebleken dat zowel voor als achter de camera de verhouding tussen vrouwen en mannen niet gelijkwaardig is. Het nieuwe onderzoek zal deze verschillen nader in kaart brengen en dient als basis om binnen de industrie het gesprek aan te gaan hoe dit verbeterd kan worden.

Het pilotonderzoek van de onderzoeksgroep Media Industries, Infrastructures and Institutions (MI3) van de Universiteit Utrecht en platform Point of View naar de vrouw-man verhouding bij de cast en crew van Nederlandse fictiefilms en dramaseries wees een structurele ongelijkheid uit: in bijna alle gevallen ligt het aantal vrouwen in verhouding lager dan het aantal mannen in diezelfde functie.

Om deze genderongelijkheid met robuustere cijfers en feiten te onderbouwen is stichting Vrouwen in Beeld in samenwerking met de onderzoeksgroep van de Universiteit Utrecht en platform Point of View een uitgebreid onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft als doel in kaart te brengen wat de genderverdeling is op sleutelposities voor- en achter de schermen bij films, series en documentaires, welke netwerken zijn gevormd en wat in de afgelopen tien jaar daarin de ontwikkelingen zijn geweest. Het onderzoek dient als basis om het gesprek aan te gaan met de diverse organisaties en stakeholders in de industrie en te bespreken hoe gezamenlijk evenwichtigere genderverhoudingen in de verschillende beroepsgroepen en in representaties kan worden bereikt.

Iris Lammertsma, producent en voorzitter van stichting Vrouwen in Beeld:
“Gendergelijkheid op alle fronten is geen luxe, maar een noodzaak. Meer gendergelijkheid komt ten goede aan zowel de diversiteit in alle soorten beroepen en functies, als aan de verscheidenheid in verhalen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we aan de slag met het gezamenlijk verbeteren van gendergelijkheid in de industrie.”

Willemien Sanders, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht:
“Met deze nieuwe cijfers kunnen we een veel duidelijker beeld krijgen van de verhoudingen maar ook de dynamiek in de sector. Dat is nodig om te weten hoe we het gebrek aan diverse vrouwelijke perspectieven kunnen veranderen.”

Het onderzoek wordt financieel gesteund door het Nederlands Filmfonds, Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten en Creative Europe Desk NL, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Film Festival en het International Documentary Filmfestival Amsterdam.

Point of View

Omdat onderzoek zich altijd in een context afspeelt, heeft Vrouwen in Beeld de krachten gebundeld met Point of VieW. Dit platform wil de kwaliteit en diversiteit van de kunsten stimuleren door inclusiviteit voor- en achter de schermen te bevorderen.
Point of VieW is een initiatief van o.a. actrice Jacqueline Blom, regisseur Corien van der Zwaag, filmwetenschapper Iris van Vliet en dr. Willemien Sanders van de Universiteit van Utrecht.

In juni 2020 heeft Point of View in samenwerking met de Universiteit Utrecht een pilot-onderzoek  gedaan: een explorerend onderzoek naar de man/vrouw-verdeling bij regisseurs, producenten, scenarioschrijvers, cameramensen, editors, hoofdrollen en overige cast. Het onderzoek richtte zich daarbij op Nederlandse fictiefilms en -series van de afgelopen tien jaar.

Dit pilotonderzoek dient als startpunt voor meerdere vervolgonderzoeken, waaronder  het vervolgonderzoek van Vrouwen in Beeld.

Wil jij je meer informatie?
Mail dan op: pointofview@vrouweninbeeld.nl

Home