Vrouwen in Beeld

Onderzoek

Wereldwijd hebben vrouwen een enorme inhaalslag gemaakt op de arbeidsmarkt. Hoe is het anno 2020 in Nederland en specifiek in de audiovisuele sector? “We doen het best goed toch?”, is de heersende gedachte in Nederland. Tenslotte zijn er in Nederland veel vrouwen werkzaam in de sector en bekleden zij vaak hoge posities. Maar staan vrouwelijke professionals op gelijke hoogte met hun mannelijke collega’s? Worden vrouwen goed vertegenwoordigd in alle verschillende disciplines? En is de beloning van vrouwen gelijk aan de beloning van mannen?
Om deze en nog even meer vragen te beantwoorden wil Vrouwen in Beeld een grootschalig en duurzaam onderzoek aanjagen. Onder andere willen we de belangrijkste fondsen en organisaties uit de sector overtuigen hun data inzichtelijk te maken en deze beschikbaar te stellen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek willen we inzetten om genderongelijkheid binnen de sector in kaart te brengen en zo gelijkheid te stimuleren.
Momenteel zijn we in de opstartende fase van een eerste onderzoek op dit gebied. Vorderingen zullen we op deze pagina melden.

Point of VieW

Omdat onderzoek zich altijd in een context afspeelt, heeft Vrouwen in Beeld de de krachten gebundeld met Point of VieW. Deze organisatie wil die de kwaliteit van en diversiteit van de kunsten stimuleren door middel van het bevorderen van inclusiviteit voor- en achter de schermen. Deze organisatie is een initiatief van o.a. actrice Jacqueline Blom, regisseur Corien van der Zwaag, filmwetenschapper Iris van Vliet en dr. Willemien Sanders van de Universiteit van Utrecht.
In juni 2020 is Point of View in samenwerking met de Universiteit Utrecht een pilot-onderzoek gestart naar de feiten en cijfers. Dit was een  explorerend onderzoek naar de man/vrouw-verdeling bij regisseurs, producenten, scenarioschrijvers, cameramensen, editors, hoofdrollen en overige cast. Het onderzoek richt zich op Nederlandse fictiefilms en -series van de afgelopen tien jaar en dient als startpunt voor meerdere vervolgonderzoeken. 
Samen met Vrouwen in Beeld zal dit vervolgonderzoek worden opgestart. 
Wil jij je meer informatie of meewerken aan het onderzoek?
Mail ons op: pointofview@vrouweninbeeld.nl

Gepubliceerde onderzoeken

Vrouwen in Beeld streeft ernaar zoveel mogelijk onderzoek naar vrouwen en media zichtbaar te maken. Hieronder vindt je een verzameling reeds gepubliceerde onderzoeken. 
Mocht je een onderzoek tegenkomen en graag willen dat het hier gepubliceerd wordt, laat het ons weten op: info@vrouweninbeeld.nl.
Rapport van de Europese Unie en Voices of Culture. 
Onderzoek van European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA).
Verslag van Europese Unie over “Achievements in gender equality”.