Unesco report – Gender & Creativity: Progress on the Precipice

Nieuwe UNESCO-publicatie onderzoekt de staat van gendergelijkheid in de culturele en creatieve sector.

Ondanks recente vooruitgang bij het bevorderen van gendergelijkheid in de culturele en creatieve sectoren, is er volgens een nieuw rapport van UNESCO nog veel werk te doen. De nieuwe publicatie Gender & Creativity: Progress on the Precipice, uitgebracht ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, verkent de bestaande – en soms groeiende – genderkloof op het gebied van cultuur en roept op tot een nieuw engagement en actie ter bevordering van gendergelijkheid. Gendergelijkheid is van fundamenteel belang om te zorgen voor een echte diversiteit aan culturele uitingen en gelijke kansen in artistiek werk en culturele werkgelegenheid.

Het rapport belicht ook innovatief beleid, maatregelen en programma’s voor gendergelijkheid van over de hele wereld die als model kunnen dienen voor beleidsmakers, waaronder opleidings- en mentorprogramma’s, bewustmakingscampagnes, mechanismen die de zichtbaarheid van vrouwelijke kunstenaars vergroten, tot netwerkmogelijkheden en het vergemakkelijken van de toegang tot financiering. Dergelijke transformatieve acties vereisen dat overheden, culturele en creatieve industrie├źn en maatschappelijke organisaties meer en beter moeten gaan samenwerken.

Gender & Creativity: Progress on the Precipice
Home