Vrouwelijke professionals in Europese televisie en streamingproducties krijgen slechts 28% van de opdrachten

6 februari 2024

Het European Audiovisual Observatory heeft een nieuw rapport gepubliceerd over vrouwelijke professionals in de Europese TV/SVOD-fictieproductie.

Dit nieuwe rapport: “Female professionals in European TV/SVOD fiction production 2015-2022” is op 6 februari 2024 gepubliceerd door het European Audiovisual Observatory, onderdeel van de Raad van Europa in Straatsburg. Dit rapport biedt een analyse van de genderongelijkheid voor zes functies: regisseurs, scenaristen, producenten, cinematografen, componisten, editors en hoofdrollen.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

> In 2022 bedroeg het aandeel vrouwelijke professionals in de productie van tv- en SVOD-fictie 28%. Het lage aandeel is het gevolg van een aantal cumulatieve factoren waaronder minder opdrachten voor vrouwelijke professionals en werk dat vaker wordt gedeeld met andere professionals (vrouwelijke scenaristen schrijven bijvoorbeeld vaker in teamverband dan hun mannelijke tegenhangers).

> De genderongelijkheid varieert tussen de verschillende functies. Het aandeel vrouwelijke professionals is hoger voor producenten (48%), hoofdrollen (46%) en scenaristen (37%), dichtbij het gemiddelde voor editors (26%) en regisseurs (25%) en aanzienlijk lager voor componisten (11%) en cinematografen (10%).

> Vrouwelijke professionals lijken meer vertegenwoordigd te zijn in functies waarin meerdere professionals samenwerken, zoals het geval is bij producenten en scenaristen. Omgekeerd, wanneer de functie doorgaans slechts door één professional wordt bekleed (bijvoorbeeld regisseurs of cinematografen), zijn vrouwen doorgaans meer ondervertegenwoordigd.

> Maar zelfs voor functies met meerdere professionals die verantwoordelijk zijn voor het schrijven of produceren van een productie, worden de teams meestal geleid door mannelijke professionals. In 2022 waren vrouwelijke scenaristen bijvoorbeeld goed voor 37% van het schrijven van audiovisuele fictieproductie, terwijl door vrouwen aangestuurde teams slechts 28% van alle schrijfteams voor hun rekening namen (tegenover 56% voor door mannen aangestuurde teams en 16% voor genderevenwichtige teams).

> Het aandeel vrouwelijke professionals is sinds 2015 over het algemeen toegenomen (in totaal groeide het aandeel vrouwen in alle functies van 20% naar 28%). Maar de belangrijkste vooruitgang is geboekt voor de functies met een laag of zeer laag aandeel vrouwen (bijvoorbeeld componisten, cinematografen, regisseurs), terwijl deze ontwikkeling langzamer verliep voor scenaristen en producenten. Ter illustratie: het toepassen van de groeicijfers van de afgelopen acht jaar zou gendergelijkheid bereikt worden in 2029 voor scenristen, 2032 voor regisseurs en 2045 voor componisten.

> Vrouwen werken vaker samen met andere vrouwen; zo is het aandeel vrouwelijke scenaristen en producenten aanzienlijk hoger als de regisseur een vrouw is, en hetzelfde geldt voor producties die voornamelijk door vrouwen zijn geschreven of geproduceerd. Vooruitgang in elke positie zal daarom waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de andere.

 

Lees hier het hele rapport
Home