Een nog onverteld verhaal: onderzoek naar gender(on)gelijkheid in de kunstwereld

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de kunstsector. Hierdoor blijven hun verhalen onverteld en zien we in musea verhalen en beelden vanuit veelal hetzelfde perspectief. Dat moet veranderen, zodat we in musea kennismaken met veel verschillende perspectieven en vrouwen dezelfde kansen hebben als kunstenaar als mannen.

WomenInc deed i.s.m. ABNAMRO een verkennend onderzoek naar gender(on)gelijkheid in de kunstwereld. Het onderzoek laat zien dat vrouwen in vergelijking met mannen sterk zijn ondervertegenwoordigd in verschillende domeinen van de kunstwereld, minder worden beloond en te maken krijgen met (onbewuste) vooroordelen van mensen die zowel binnen als buiten de sector actief zijn.

In de Nederlandse maatschappij is er meer en meer aandacht voor (het belang van) gendergelijkheid, onder andere op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg, in de media, het onderwijs en in de publieke ruimte in het algemeen. Ook in de kunstsector – en specifiek in de beeldende kunst – is de discussie over de kansen en representatie van vrouwen gestart. Een ontwikkeling die hier en daar, zoals bij kunstprijzen, al verbetering laat zien.

De gevonden vormen van ongelijkheid in de kunstsector zijn onder te verdelen in drie thema’s: representatie, beloning en onbewuste vooroordelen (bias). Deze drie thema’s spelen een rol in nagenoeg de hele sector: in het curriculum van de kunstopleidingen, in galeries, op kunstbeurzen en -veilingen, in de historie van grote kunstprijzen en in musea. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen per thema uiteengezet, om vervolgens in te gaan op de noodzakelijke veranderingen voor de kunstsector.

Lees het rapport ‘Een nog onverteld verhaal’
Home