Slechts 26% van de regisseurs van Europese speelfilms is vrouw

Oktober 2023

Uit het rapport Female professionals in European film production blijkt dat de vertegenwoordiging van vrouwen het hoogst is in de functie van producent met 35% , gevolgd door scenarioschrijver met 29%. Daarentegen zijn er aanzienlijk minder vrouwen te vinden in de functies van cinematograaf (11%) en componist (10%).

  • De groei van het aandeel vrouwelijke professionals in de filmindustrie verloopt traag en vertoont variaties over heel Europa.
  • Gemiddeld werkten vrouwelijke professionals in filmteams aan iets minder films dan hun mannelijke collega’s, met uitzondering van editors.
  • Vrouwen in belangrijke functies in filmproducties werken vaker in teams en vaker in gemengde teams met mannen. Dit wijst op een groeiende samenwerking.
  • Bij documentaires is de vertegenwoordiging van vrouwelijke professionals in alle crewfuncties het hoogst. Dit suggereert dat documentaires een vruchtbare bodem vormen voor vrouwelijke talenten.
  • Er is een positieve correlatie tussen de aanwezigheid van minstens één vrouwelijke co-regisseur en een toename van het aandeel vrouwen in filmcrews. Dit benadrukt het belang van meer diversiteit in leidinggevende posities in de filmindustrie.

Deze gegevens benadrukken de voortdurende uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd in de Europese filmindustrie en benadrukken de noodzaak van blijvende inspanningen om gendergelijkheid in deze sector te bevorderen. Klik hier voor het volledige persbericht en het rapport.

Nederland
In Nederland zijn de cijfers vergelijkbaar, zo bleek vorig jaar uit het onderzoek “Beter is nog niet goed” van Vrouwen in Beeld i.s.m. de Universiteit van Utrecht naar de representatie van vrouwen in leidinggevende functies (head of department) en in hoofd- en bijrollen in de Nederlandse film- en televisiesector in de afgelopen tien jaar (2011-2020). Gemiddeld is in Nederland het percentage vrouwen dat werkzaam is in bovengenoemde functies 30,4% en het percentage mannen 69,6%. Bovendien concludeerde het onderzoek dat hoe groter en duurder de productie, hoe meer mannen erbij betrokken zijn als head of department.

 

Lees het Europese rapport
Home