Rapport Swedish Film Institute ‘406 Days – it’s about time’

Het Zweedse Filminstituut lanceerde tijdens het filmfestival van Cannes 2022 het jaarlijkse rapport over gendergelijkheid. Het onderzoek ‘406 Days’, waarin wordt gekeken naar genderongelijkheid in het ontwikkelings- en productieproces, toont aan dat de door vrouwen gemaakte fictiefilms meer dan een jaar langer (406 dagen) in ontwikkeling zijn dan projecten van mannelijke filmmakers.

Het rapport is gebaseerd op kwantitatieve analyses van de eigen gegevens van het Zweeds Filminstituut, waarbij gekeken is naar films die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgebracht, en vervolgens is geanalyseerd hoe het proces is verlopen van de financiering van de ontwikkeling tot de gerealiseerde film. Het duurt aanzienlijk langer voordat speelfilms met vrouwelijke scenarioschrijvers en regisseurs worden gemaakt. Dit heeft invloed op de samenstelling van de films die worden uitgebracht en draagt ​​bij aan de ongelijke genderverdeling onder films die jaarlijks worden uitgebracht.

  • Uit de statistieken blijkt dat er veel meer mannen dan vrouwen zijn die ontwikkelingsfinanciering voor films aanvragen. Dit geldt zowel voor speelfilms als lange documentaires. Bij lange documentaires egaliseert de aanvankelijke onevenwichtigheid echter gedurende het proces (van aanvragen voor ontwikkeling tot en met realisering), terwijl bij speelfilms deze onevenwichtigheid grotendeels blijft bestaan​​.
  • De ontwikkelingsfase neemt voor vrouwelijke filmmakers van speelfilms meer tijd in beslag dan bij mannelijke filmmakers. Vrouwelijke filmmakers krijgen weliswaar per filmproject hogere bedragen en meer ontwikkelingsgeld, maar deze financiering is slechts een klein deel van het totale productiebudget van de film.
  • Het ontwikkelen en realiseren van films met vrouwen op sleutelposities duren over het algemeen langer. Dit is vooral duidelijk bij filmprojecten met vrouwelijke scenarioschrijvers. Hiervoor duurt het gemiddeld 406 dagen langer dan projecten met mannen vanaf de eerste ontwikkelingsfinanciering tot de daadwerkelijke release. Films van vrouwelijke regisseurs duren gemiddeld 138 dagen langer om te realiseren dan films met mannelijke regisseurs.
  • Uit de eerdere gendergelijkheidsrapporten van het Zweedse Filminstituut blijkt dat het voor vrouwen moeilijker is hebben om externe financiering te krijgen die nodig is om de productie gefinancierd te krijgen, wat een mogelijke verklaring is waarom deze fase langer duurt voor vrouwelijke filmmakers.
    In deze gendergelijkheidsrapporten wordt ook genoemd dat projecten van vrouwen over het algemeen als een hoger financieel risico worden gezien, en dat dit dus de bereidheid vermindert om projecten met hogere budgetten te financieren.
  • Bij lange documentaires duurt het aanzienlijk langer voordat films van mannelijke filmmakers gerealiseerd worden, vergeleken met die van vrouwen. Bij deze films zit het tijdsverschil vooral in de productiefase, waarbij er een duidelijk verband ​​is met het totale budget van de documentaires. De langere tijd kan dus worden verklaard door het feit dat veel van deze producties groter en complexer zijn en grotere budgetten en daarmee meer tijd vergen om te realiseren.
  • In het geheel is het duidelijk dat in het proces van speelfilms maken (van ontwikkeling tot realisering) meer vrouwen ‘afvallen’ dan mannen. Opvallend is ook dat veel vrouwelijke filmmakers laat in het proces ‘afvallen’. Enerzijds zou dit geïnterpreteerd kunnen worden dat zij meer kansen krijgen om filmideeën te ontwikkelen, maar het zou ook kunnen betekenen dat zij langer dan mannen gebonden zijn aan projecten die uiteindelijk niet resulteren in de realisering van een film.

 

Lees hier het volledige rapport
Home