Rapport Swedish Film Institute ‘406 Days – it’s about time’

Het Swedish Film Institute lanceerde tijdens het filmfestival van Cannes 2022 het jaarlijkse rapport over gendergelijkheid. Het onderzoek ‘406 Days’, waarin wordt gekeken naar genderongelijkheid in het ontwikkelings- en productieproces, toont aan dat de door vrouwen gemaakte fictiefilms meer dan een jaar langer in ontwikkeling zijn dan projecten die door mannelijke filmmakers worden gemaakt.

Het rapport is voornamelijk gebaseerd op kwantitatieve analyses van de eigen gegevens van het Swedish Film Institute, waarbij gekeken wordt naar films die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgebracht, en vervolgens terugkijkt door te analyseren hoe het proces voor hen was, van de eerste ontwikkelingsfinanciering tot de voltooide film.
De statistieken tonen aan dat, hoewel er grote verbeteringen zijn aangebracht op filmgebied, de meeste mannen de filmmakers zijn achter de uitgebrachte titels.

Financiering
-Uit het rapport blijkt dat vrouwen op sleutelposities toegang hebben tot aanzienlijk lagere budgetten dan mannen, en dat het percentage vrouwen op sleutelposities afneemt naarmate de budgetten toenemen.
-Projecten van vrouwen worden over het algemeen gezien als een hoger financieel risico, en dat dit dus de bereidheid vermindert om projecten met hogere budgetten te financieren.
-Een duidelijk verschil tussen de financiering via private equity voor films met mannelijke versus vrouwelijke regisseurs
Beleggers hebben de neiging om mannelijke ondernemers promotiegerichte vragen te stellen, d.w.z. vragen die gericht zijn op kansen, prestaties en ontwikkeling. Vrouwelijke ondernemers krijgen vaker preventiegerichte vragen, dat wil zeggen over mogelijke valkuilen, risico’s en hoe deze te voorkomen
-Er worden gemiddeld meer ontwikkelingsgelden toegekend aan films met vrouwen op sleutelposities (regisseur, scenarioschrijver of producent). Ontwikkelingsfinanciering vormt echter slechts een klein percentage van het totale budget van een film, vooral als het gaat om projecten met een gemiddeld of hoog budget. Hoewel filmprojecten met vrouwen op sleutelposities meer ontwikkelingsfinanciering krijgen, maakt de lange ontwikkelingsfase deze filmmakers nog steeds financieel kwetsbaar.
-Het verschil in de tijd die vrouwelijke sleutelposities nodig hebben om een ​​film te voltooien, kan volledig worden verklaard door de langere tijd die het duurt voordat vrouwen een film krijgen van de eerste ontwikkelingsfinanciering tot de toekenning van een intentieverklaring, een bevestiging van productiefinanciering van het Swedish Film Institute.
-Voor alle aanvragen voor ontwikkelingsfinanciering heeft de sleutelfunctie van de directeur het laagste aandeel vrouwen met 41 procent, terwijl het overeenkomstige aandeel voor scenarioschrijver 47 procent is en producent 49 procent.
-Bij de eerste financieringsaanvragen was slechts 35 procent van de aanvragen voor films met een vrouwelijke regisseur en 38 procent voor films met een vrouwelijke scenarioschrijver. Als producenten vertegenwoordigen vrouwen 45 procent van deze films, wat een veel gelijkere genderverdeling is dan voor de twee andere sleutelposities.

Productie
-Van de 358 nieuwe filmprojecten onder de aanvragen voor ontwikkelingsfinanciering 2016–2017 zijn er uiteindelijk 31 films uitgebracht (per oktober 2021).
-Als je het proces als geheel bekijkt, is het duidelijk dat mee vrouwen meer afhaken dan mannen. Opvallend is wel dat films met vrouwelijke filmmakers later in het proces afhaken. Aan de ene kant zou dit kunnen worden geïnterpreteerd als vrouwelijke filmmakers die meer kans krijgen om hun filmideeën te onderzoeken en te ontwikkelen, maar het kan ook betekenen dat ze langer dan mannen gebonden zijn aan projecten die uiteindelijk niet resulteren in het maken van een film.
-Films met vrouwen op sleutelposities duren over het algemeen langer. Dit is vooral duidelijk bij filmprojecten met vrouwelijke scenarioschrijvers. Hiervoor duurt het gemiddeld 406 dagen langer dan projecten met mannen vanaf de eerste ontwikkelingsfinanciering tot de daadwerkelijke release.
-Films met vrouwelijke regisseurs duren gemiddeld 138 dagen langer om te realiseren dan films met mannelijke regisseurs. Het geslacht van de producent lijkt echter geen invloed te hebben op de tijdsduur.

Documentaires
-Het tegenovergestelde geldt voor lange documentaire film is het tegenovergestelde van lange speelfilm. Voor alle sleutelfuncties duurt het voor mannen langer dan voor vrouwen. Het is vooral de productiefase die bij mannen langer is.
-Als je kijkt naar de financieringsaanvragen voor documentaires, is het duidelijk dat, net als bij speelfilms, de gendergelijkheid in de loop van de jaren varieert, maar dat de gendergelijkheid op de verschillende sleutelposities relatief gelijk is.
-Van de documentaire films die sinds de eerste aanvraag in 2016-2017 zijn gemonitord, vertegenwoordigen vrouwen 45 procent van de regisseurs, 48 ​​procent van de scenarioschrijvers en 47 procent van de producenten voor de 32 films die zijn uitgebracht

Lees hier het volledige rapport
Home