Representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s in 2019 en 2021

Het Commissariaat voor de Media voerde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek naar de representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s. Deze tweede meting wijst o.a. uit dat in 2021 het aandeel vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s slechts 39,1 procent is.

Het Commissariaat voor de Media voerde dit onderzoek uit met een kwantitatieve inhoudsanalyse, door middel van een eigen ontwikkelde methode die gebaseerd is op eerder (inter)nationaal uitgevoerd onderzoek.

De belangrijkste bevindingen:

  • Aandeel vrouwen op televisie toegenomen, maar nog steeds zijn mannen in de meerderheid.
  • Coronacrisis geen bepalende rol in toename representatie van vrouwen.
  • In sportprogramma’s vooral mannen te zien, maar aandeel vrouwen nam toe.
  • Vrouwen vooral in beeld als onderwerp van portret en slachtoffer.
  • Vrouwelijke deskundigen over het algemeen jonger dan mannen in dezelfde functie.
  • Aandeel vrouwen bij de publieke omroep toegenomen.
Lees hier het onderzoeksrapport
Home