Vrouwen in Beeld

Vrouwen in Beeld wil het werk en de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de Nederlandse audiovisuele industrie beter zichtbaar maken en versterken door middel van activiteiten en onderzoek. De organisatie richt zich daarbij op álle vrouwen die werkzaam zijn in de sector; van makers tot vertoners, van fondsen tot omroepen, van medewerkers tot leidinggevenden.

Lees meer

Onderzoek

Tot nu toe zijn er in Nederland geen langlopende onderzoeken gedaan naar de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector. Om dit te bereiken wil Vrouwen in Beeld een grootschalig en duurzaam onderzoek aanjagen. En belangrijke fondsen en organisaties uit de sector overtuigen hun data inzichtelijk te maken en deze beschikbaar te stellen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen worden ingezet om genderongelijkheid binnen de sector in kaart te brengen en gelijkheid te stimuleren.

Lees meer
Home