Vrouwen in Beeld

Vrouwen in Beeld wil het werk en de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de Nederlandse audiovisuele industrie beter zichtbaar maken en versterken door middel van activiteiten, samenwerkingen en onderzoek. De organisatie richt zich daarbij op álle vrouwen die werkzaam zijn in de sector; van makers tot vertoners, van fondsen tot omroepen, van medewerkers tot leidinggevenden.

Lees meer

Onderzoek

In Nederland zijn geen langlopende onderzoeken naar de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector. Vrouwen in Beeld wil grootschalig en duurzaam onderzoek aanjagen omdat de resultaten van dit onderzoek kunnen worden ingezet om genderongelijkheid binnen de sector in kaart te brengen en gelijkheid te stimuleren. Vrouwen in Beeld zet zich daarom in om belangrijke fondsen en organisaties uit de sector te overtuigen hun data inzichtelijk te maken en deze beschikbaar te stellen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Lees meer
Home