Vrouwen in Beeld

Het doel van Vrouwen in Beeld is het zichtbaar maken en versterken van de arbeidspositie van vrouwen in de hele breedte van de Nederlandse audiovisuele industrie, middels structurele activiteiten en onderzoek. De organisatie richt zich daarbij op álle vrouwen die werkzaam zijn in de sector; van makers tot vertoners, van fondsen tot omroepen, van medewerkers tot manager.

ONDERZOEK

ONDERZOEK

Tot nu toe zijn er in Nederland geen langlopende onderzoeken gedaan naar de arbeidsmarktpositie van vrouwen in de audiovisuele sector. Daarom wil Vrouwen in Beeld een grootschalig en duurzaam onderzoek aanjagen. Zo willen we de belangrijkste fondsen en organisaties uit de sector overtuigen hun data inzichtelijk te maken en deze beschikbaar te stellen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek willen we inzetten om genderongelijkheid binnen de sector in kaart te brengen en zo gelijkheid te stimuleren.

%

%

NIEUWS

NIEUWS