Manifest Vrouwen in Beeld

In het afgelopen jaar is gebleken dat er een groot draagvlak is onder uiteenlopende partijen voor gendergelijkheid binnen de sector. Om het draagvlak voor gendergelijkheid in de sector zichtbaar te maken, is door de alliantie van Vrouwen in Beeld, Point of VieW, Dutch Academy For Film en het Nederlands Film Festival een formalisering gemaakt in de vorm van een manifest. In dit manifest zijn de aanleiding, doelstellingen en het actieplan geformuleerd.

Dit manifest is vervolgens ondertekend/onderschreven door 21 beroepsverenigingen en sectororganisaties die daarmee als verenigingen de noodzaak onderschrijven voor verder onderzoek en acties om de gelijkwaardigheid in de sector te bevorderen.

1. ACT Acteursbelangen
2. ACM Vakvereniging van Art, Costume en Make-up & Hair professionals
3. Auteursbond/Netwerk Scenarioschrijvers
4. Buddy Film Foundation
5. DAMD Dutch Animation & Motion Design
6. DCS Dutch Casting Society
7. DDG Dutch Directors Guild
8. DFC Dutch Film Composers
9. DPA Dutch Productions Association
10. Kunstenbond
11. NAA Nederlandse Agenten Associatie
12. NAPA Netherlands Audiovisual Producers Alliance
13. NBF Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers
14. NCE Netherlandse Cinema Editors
15. NCP Vereniging van Nederlandse Content Producenten NSC
16. Netherlands Post Production Alliance
17. NSC Netherlands Society of Cinematographers
18. PNN Post Supervisors Network Netherlands
19. Prettig Weekend
20. VCA Vereniging Constructief Audio
21. VERS vereniging voor nieuwe film- en televisiemakers

Lees hier het Manifest:

Home