Eerste resultaten van het onderzoek ‘Beter is nog niet goed’

Tijdens de Conferentie op het Nederlands Film Festival presenteerden Vrouwen in Beeld op 28 september samen met Universiteit Utrecht en platform Point of VieW de eerste resultaten van het onderzoek ‘Beter is nog niet goed’, een grootschalig onderzoek naar de representatie van vrouwen in de Nederlandse televisie- en filmindustrie.

De Universiteit Utrecht bracht in kaart wat de genderverdeling is op sleutelposities bij het produceren van films, series en documentaires en wat daarin de afgelopen tien jaar de ontwikkelingen zijn. Het onderzoek geeft feitelijke handvatten voor een gesprek over hoe we gezamenlijk evenwichtigere genderverhoudingen voor, op en achter de schermen kunnen bereiken.

De voorlopige analyses laten zien dat

  • De verhoudingen tussen mannen en vrouwen op de set van Nederlandse film- en televisieproducties nog verre van 50/50 is.
  • Bij de functies productie, regie en scenario zien we dat in het totaal over de tien onderzochte jaren de verhouding ongeveer een derde vrouwen/twee derde mannen is.
  • Bij de meer technische beroepen zijn de verschillen veel groter, bij production design en hoofd- en bijrollen minder groot en alleen bij research (voor documentaires) zijn de vrouwen in de meerderheid. Maar daar zijn ook veel minder betrokkenen dus op het geheel maakt dat geen groot verschil.
  • Dit beeld is systematisch voor de gehele onderzochte periode (waarbij 2020 als coronajaar wel afwijkende cijfers laat zien).
  • De analyses laten zien dat er in die verhoudingen de afgelopen jaren in de meeste functies geen wezenlijke verandering is gekomen. Ze schommelen wat maar daar blijft het bij. Bij een aantal loopt de lijn van 2017-2019 (zo goed als) horizontaal en is er de afgelopen jaren weinig verbeterd (waarbij 2020 een uitzonderlijk jaar is en zullen we na moeten denken hoe we die cijfers interpreteren).
  • De verhoudingen zijn bij aan televisie gerelateerde typen (serie, single play) gelijker dan de andere typen (speelfilm, korte film). Ook bij documentaires is de achterstelling van vrouwen minder dan bij fictie.

Home