Media4Women 2021: gender monitoring in de media

Van 1 tot 15 maart 2020 loopt de campagne Media4Women (M4W) van Free Press Unlimited en partners. Deze wereldwijde campagne van twee weken brengt het belang van gendergelijkheid in de media onder de aandacht. De nadruk ligt dit jaar op het monitoren van data in de media. Data laat zien dat er overal ter wereld nog steeds veel ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen in de media. Slechts 24 procent van de mensen die in de krant, op televisie of op de radio komen is vrouw.

Overal ter wereld wordt genderongelijkheid in stand gehouden doordat vrouwen in de media ondervertegenwoordigd zijn en er een verkeerd beeld van hen wordt geschetst. Vrouwen zijn op televisie, op de radio, online en in de krant veel minder zichtbaar dan mannen, en hun verhalen worden minder vaak verteld. Zodra journalisten op zoek gaan naar een expert, worden vrouwen onzichtbaar.In deze vijfde editie van de Media4Women campagne ligt de nadruk op gender monitoring als essentieel instrument om betrouwbare data te verkrijgen en de positie van vrouwen in en door de media te verbeteren. Data monitoring legt bloot waar het fout gaat. Media moeten rekening houden met die gegevens om zo meer gender-inclusieve en diverse content te produceren. Data versterkt het bewustzijn over bestaande problemen, en helpt daardoor stappen te maken richting een betere positie van vrouwen in en door de media.

Meer informatie
Home