Onderzoek in samenwerking met de Filmacademie

Waarom melden zich weinig vrouwelijke kandidaten aan voor de studierichtingen Cinematography, Sound Design en Visual Effects op de Filmacademie?

Vrouwen in Beeld doet in samenwerking met de Nederlandse Filmacademie (NFA) onderzoek naar de genderverhoudingen onder kandidaten voor de Filmacademie. Onderzocht wordt wat de motivatie is van vrouwen om zich wel of niet aan te melden voor de studierichtingen Cinematography, Sound Design en Visual Effects op de Filmacademie.

Het onderzoek maakt deel uit van een reeks vervolgonderzoeken die Vrouwen in Beeld in samenwerking met de Dutch Academy For Film, het Nederlands Film Festival, Point of VieW en de Universiteit Utrecht uitvoert.
Het onderzoek wordt gefinancierd door onder andere het ministerie van OCW en het Nederlands Filmfonds.

Doe je mee?
Heb je dit jaar toelating gedaan of overweeg je nog om dat in de toekomst te doen? Of heb je er juist bewust voor gekozen om je niet aan te melden. Wij horen graag je mening over de overwegingen in je studie(richting)keuze.

Klik op onderstaande button om je aan te melden.

Doe mee met het onderzoek
Home