Onderzoekstraject ‘Ervaringen en perspectieven van vrouwelijke film- en televisieprofessionals’ van start

Stichting Vrouwen in Beeld heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht het overkoepelende onderzoekstraject ‘Ervaringen en perspectieven van vrouwelijke film- en televisieprofessionals’ opgezet.
Dit traject bevat vijf vervolgonderzoeken die nadere invulling geven aan de cijfers van het onderzoeksrapport ‘Beter is nog niet goed. Genderongelijkheid in de Nederlandse film- en televisiesector’ (Vrouwen in Beeld, februari 2022). Uit dit onderzoek bleek dat er een structurele ongelijkheid is tussen vrouwen en mannen in leidinggevende functies en hoofd- en bijrollen.

Het totale onderzoekstraject bevat de volgende vijf onderzoeken:

  • De professionele ontwikkeling van actrices; in samenwerking met ACT acteursbelangen. Dit onderzoek kijkt naar de arbeidsmarkt voor actrices, zowel wat betreft de kwaliteit van de rollen als de kwaliteit van de werkomstandigheden en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.
  • De carrièremogelijkheden van cameravrouwen; in samenwerking met de Netherlands Society of Cinematographers (NSC). Dit onderzoek wil inzichtelijk maken wat het betekent voor de carrièremogelijkheden van vrouwen om te werken in een door mannen gedomineerd vak.
  • Scenario’s en representatie; in samenwerking met het Netwerk Scenarioschrijvers. Onderzoek naar de representatie van vrouwen in scenario’s en het samenwerkingsproces tussen scenarioschrijvers en gatekeepers van film en televisieproducties.
  • De verschillen in inkomen; in samenwerking met de Dutch Academy For Film (DAFF) en Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT). Dit onderzoekt of er een relatie is tussen gender en inkomen en of er sprake is van een eventuele genderloonkloof.
  • De genderverhoudingen onder kandidaten voor de Filmacademie; in samenwerking met de Nederlandse Filmacademie (NFA) en exploreert de genderverhoudingen bij aanmelding voor de opleidingen van onder andere de NFA.

Het onderzoekstraject ‘Ervaringen en perspectieven van vrouwelijke film- en televisieprofessionals’ wordt gefinancierd door o.a. het Nederlands Filmfonds, Ministerie van OCW, Platform ACCT en het Norma Plus fonds. Naar verwachting worden de resultaten van het traject in de zomer van 2024 gepubliceerd.

Home