Toelichting vragenlijst onderzoek

Toelichting op de vragenlijst over ‘Inkomens Film-en TV Professionals’
(FETC-GW referentienummer)

1.     Inleiding
We nodigen je graag uit om deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek naar de inkomens van professionals in de Nederlandse film- en televisiesector. In 2022 is het onderzoek “Beter is nog niet goed” gepubliceerd, dat grote ongelijkheden tussen het aantal vrouwen en mannen binnen de Nederlandse film- en televisiesector aan het licht bracht. Om naar een eerlijkere arbeidsmarkt voor iedereen in de Nederlandse film- en televisiesector toe te werken, is het nodig om gegevens over werkzaamheden, inkomen en persoonlijke omstandigheden duidelijk in kaart te brengen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk professionals uit de sector deelnemen aan deze enquête.

In deze toelichting lees je meer over de achtergrond en het doel van dit onderzoek, over het onderzoek zelf en over jouw rechten als deelnemer. Aan het einde geven we contactgegevens waar je met eventuele vragen terecht kunt.

2.     Achtergrond en doel van het onderzoek
Naar aanleiding van het rapport “Beter is nog niet goed” van stichting Vrouwen in Beeld (februari 2022) zijn veel gesprekken gevoerd met vakverenigingen en professionals. Een terugkerend onderwerp bleek ‘de genderloonkloof’ te zijn: er is anekdotisch bewijs dat vrouwen in de sector structureel minder verdienen dan mannen. Er bleek behoefte om de cijfers in te zien maar die worden niet bijgehouden. Vandaar dat Stichting Vrouwen in Beeld in samenwerking met de Dutch Academy For Film (DAFF) een onderzoek is gestart. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Daarnaast zijn het Nederlands Film Festival en Platform Point of VieW betrokken in een alliantie met Vrouwen in Beeld en de DAFF. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Nederlands Filmfonds en Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT).

Het doel van het onderzoek is om de discussie over een eventuele genderloonkloof allereerst van een basis te voorzien. Daarnaast is het doel de uitkomsten te gebruiken om te bespreken waar een eventuele kloof zichtbaar is en wat eraan gedaan kan worden.

3.     Over het onderzoek
We vragen je voor dit onderzoek een vragenlijst in te vullen. Een link staat aan het einde van deze toelichting. In de vragenlijst stellen we een aantal vragen over jouw werkzaamheden, inkomen en persoonlijke omstandigheden in 2022. Hiervoor is het handig om je jaaropgave en een overzicht van je rechtenvergoedingen en andere inkomsten over 2022 bij de hand te hebben.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer xx minuten. Je kunt de vragenlijst zowel op je telefoon als op een laptop of tablet invullen. Voor het afnemen van de vragenlijst maken we gebruik van Qualtrics. Je kunt het best een van de volgende browsers gebruiken: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium Version) of Mozilla Firefox.

De vragenlijst gaat onder andere over je werk en ervaring en je inkomen over het jaar 2022. Ook wordt gevraagd naar een aantal demografische gegevens. Om rekening te kunnen houden met intersectionele verschillen, vragen we ook naar een aantal bijzondere persoonskenmerken: etnische identiteit, persoon van kleur, seksuele geaardheid, behoeft aanpassingen aan de werkplek, lidmaatschap van een vakvereniging / sectororganisatie.

Er is ook ruimte om korte toelichtingen te geven of opmerkingen te plaatsen. Maak daar gerust gebruik van als je wilt.

Door het invullen draag je bij aan een belangrijke discussie in de film- en televisiesector. Helaas kunnen we je voor het invullen geen vergoeding betalen.

4.     De onderzoekers
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Willemien Sanders en Guus Buijing MA, beide verbonden aan de Universiteit Utrecht (UU). Willemien Sanders was onderzoeksleider van het onderzoek “Beter is nog niet goed”. Zij promoveerde aan de UU op een onderzoek naar documentaire maken en ethiek en doet nu regelmatig onderzoek naar mediaproductie. Guus Buijing is afgestudeerd in Film Studies aan de UvA waar hij in het kader van zijn masterscriptie onderzoek deed naar knelpunten in de Nederlandse filmsector.

5.     Jouw gegevens
Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van jouw antwoorden is een prioriteit voor ons. Daarom worden antwoorden gepseudonimiseerd. Dit betekent dat we elke respondent een nummer geven om ze uit elkaar te houden. De vragenlijst is vertrouwelijk. We zullen geen uitspraken doen over individuele respondenten. Het onderzoek is gericht op verschillende groepen professionals en niet op individuen.

Wanneer we de vragenlijst afsluiten en de dataverzameling beëindigen, exporteren we de verzamelde gegevens naar een SPSS-format (voor statistische analyse) om de data te pseudonimiseren, op te schonen en te analyseren.

Na afloop van het onderzoek wordt de gepseudonimiseerde en opgeschoonde dataset opgeslagen op Yoda, een veilig online datamanagementdienst, samen met een aanwijzing voor hergebruik (op basis van een Creative Commons CC BY-NC-SA Licensie). Dit gebeurt voor minimaal 10 jaar (richtlijnen van de UU).

6.     Jouw rechten
Jouw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. We verzamelen gegevens alleen met jouw toestemming. Mocht je tijdens het onderzoek alsnog je deelname willen stoppen, dan kan dat altijd, zonder opgaaf van redenen en het heeft geen consequenties. Als je hiervoor kiest, stuur dan een mailtje aan w.sanders@uu.nl. Wel mogen we de data die we tot dat moment van je verzameld en verwerkt hebben, blijven gebruiken.

7.     Goedkeuring van dit onderzoek
De Facultaire Ethische Toetsingscommissie – Geesteswetenschappen (FETC-GW) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd, kun je contact opnemen met de secretaris van de FETC-GW, e-mail: fetc-gw@uu.nl.

Heb je een klacht of een vraag over de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht (privacy@uu.nl). Deze kan je ook helpen bij het uitoefenen van de rechten die je onder de AVG hebt. Verder wijzen we je erop dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8.     Meer informatie over dit onderzoek?
Heb je vragen of ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Willemien Sanders via w.sanders@uu.nl.

9.     Toestemming
Aan het begin van de vragenlijst dien je aan te geven dat je deze informatie hebt gelezen en begrepen en toestemming te geven voor het verwerken van je gegevens. Zonder deze toestemming kun je de vragenlijst niet invullen.

 

 

 

 

Home