Verslag panelgesprek ‘The Gender Pay Gap in the European Audiovisual Sector’

Op 19 februari 2024 nam Vrouwen in Beeld deel aan een panelgesprek over de gender pay gap in de AV-industrie. Tijdens het panel werd gesproken over het concept van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de behoefte aan grotere loontransparantie in alle industriële sectoren in Europa. Daarna werd dieper in gegaan op de specifieke uitdagingen waarmee de audiovisuele sector wordt geconfronteerd.

Daphné Tepper van Uni Europa legde uit dat de EU-richtlijn inzake loontransparantie, die in 2026 van kracht wordt, werkgevers met meer dan 100 werknemers zal verplichten de loonkloof tussen mannen en vrouwen in hun organisaties te meten. Bovendien zullen werkgevers verplicht worden om lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden openlijk bekend te maken, en werknemers het recht geven om hun basissalaris en secundaire arbeidsvoorwaarden met elkaar te bespreken. Hoewel de laatste twee maatregelen iedereen op de loonlijst die in de sector werkt ten goede zullen komen, zal het meten van de werkelijke omvang van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de schermindustrieën moeilijk blijven, omdat onze sector zo’n hoog percentage freelancers kent.

Het panel besprak waar en hoe we betere informatie kunnen vinden over loontarieven en geslacht. Pauline Durand-Vialle schetste het voorbeeldige werk op dit gebied dat door de CNC in Frankrijk wordt uitgevoerd, en Christian Juhl Lemche legde uit hoe het Deense Filminstituut gegevens over de beloning van mannen en vrouwen verzamelt van de bedrijven waarvan het de projecten financiert. Esther Schmidt van Vrouwen in Beeld gaf inzicht in de gegevens uit het onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de sector in Nederland. Ten slotte presenteerde Edel Brosnan de resultaten van haar onderzoek naar de houding ten opzichte van geld onder EWA-leden, waaruit bleek dat er een duidelijk cultureel taboe bestond bij het praten over geld, loontarieven en financiële kwesties in het algemeen. Het panel was het erover eens dat veel vrouwen, naast historische en structurele problemen, het moeilijk vonden om te onderhandelen over een beter loon.

Lees het hele verslag
Home