Alliantie Vrouwen in Beeld

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Beter is nog niet goed” (februari 2022), de Point of VieW-conferentie “Naar een nieuw perspectief in film en tv” (april 2022) hebben de organisaties Vrouwen in Beeld, Point of VieW, Dutch Academy For Film (DAFF) en het Nederlands Film Festival (NFF) sinds april 2022 hun krachten gebundeld in een alliantie.

Deze alliantie heeft gezamenlijk plannen ontwikkeld om tot meer kennis over de problematiek en tot verbetering te komen, geformuleerd in het plan ‘Vervolgstappen Vrouwen in Beeld’ (juni 2022). In dit plan zijn op een viertal thema’s voorstellen geformuleerd voor oplossingsrichtingen: onderzoek, zichtbaarheid, trainingen en beleidsontwikkeling, waarin de alliantie samenwerkt met diverse partijen en professionals uit de sector.

Voor de vervolgstappen is tevens een manifest geformuleerd dat ondertekend is door 21 sectororganisaties.

Lees hier meer over het manifest
Home